Wil je lid worden van basketbal vereniging Give and Go uit Aalten? Hier vind je alle informatie!

INSCHRIJVEN

De eerste 4 weken mag je gratis meetrainen, daarna moet je je inschrijven. Vul hiertoe het onderstaande document in en geef deze aan je trainer, of scan het in en het mail naar info@giveandgo.nl

Inschrijfformulier (PDF)

CONTRIBUTIE

Naast lid van de vereniging wordt u ook automatisch lid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Leden zijn zowel contributie aan de vereniging als aan de NBB verschuldigd. De bondscontributie wordt door de NBB bij de verenigingen in rekening gebracht. De bondscontributie is altijd voor de volle 100% verschuldigd, ongeacht de duur van het lidmaatschap in het betreffende seizoen.

Alle contributies worden automatisch geïncasseerd en bijgeschreven op bankrekeningnummer NL79 RABO 0380202743 (Rabobank Aalten) van basketbalvereniging Give and Go te Aalten. Inschrijfformulieren waarin de machtiging aan de vereniging niet wordt verleend, worden niet in behandeling genomen!

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, 10x per seizoen (september t/m juni). De bondsbijdrage voor competitiespelende leden wordt in september en januari geïncasseerd, telkens voor 50% van het verschuldigde bedrag. De bondsbijdrage voor recreanten wordt in september in één keer geïncasseerd. De categorie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december van het seizoen; U12 wil zeggen dat het lid op 31 december van dat seizoen nog geen 12 jaar oud is.

De contributie en bondsbijdrage kunnen elk seizoen aangepast worden.

Competitie spelend: Contributie/maand (10x) Bondsbijdrage/jaar
T/m U12 € 15,00 € 44,00
T/m U20 € 18,00 € 66,00
Vanaf U22 € 22,00 € 88,00
Recreatief:
T/m U12 € 12,00 € 27,00
T/m U20 € 14,00 € 27,00
Vanaf U22 € 17,00 € 27,00
Mochten er verschillen zijn tussen deze bedragen en die op het inschrijfformulier, dan geldt de contributie op het inschrijfformulier.

AFMELDING

Opzeggen van het lidmaatschap voor competitiespelers kan uitsluitend na afloop van de competitie (per 1 juli), we hebben immers ook het team voor het hele seizoen in de competitie ingeschreven. Indien u zich tijdens de competitieperiode afmeldt, wordt de nog resterende contributie en bondscontributie voor de rest van het seizoen direct in rekening gebracht. Recreatieve leden kunnen zich op elk moment afmelden, met een opzegtermijn van 1 maand. Afmelden dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris van de vereniging: wedstrijdsecretaris@giveandgo.nl.

OVERIGE REGELS

Zoals bij veel verenigingen wordt bij Give and Go het meeste werk gedaan door vrijwilligers. Dit betekent niet dat de overige leden niets hoeven te doen. Integendeel, naast de sportieve inzet wordt van ieder lid minstens het volgende verwacht:

  • per toerbeurt bij thuiswedstrijden timer of scorer zijn,
  • het fluiten van wedstrijden (nadat je de benodigde opleiding gehad hebt),
  • opbouwen en opruimen van de zaal na een wedstrijd,
  • zorgen voor vervoer bij uitwedstrijden (dit doen de ouders voor jeugdleden),
  • leden zijn verplicht cursussen te volgen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze taken, bijvoorbeeld die voor scheidsrechter.

Van ouders van alle jeugdleden (t/m U16) en leden vanaf 17 jaar wordt verwacht dat ze minimaal eenmaal per jaar, op verzoek van het bestuur, zich inzetten voor een activiteit ten bate van de vereniging. Het rijden voor jeugdteams valt niet onder deze activiteit. Het spreekt voor zich dat als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, er maar een enkele keer beroep op u hoeft te worden gedaan.