Wil je lid worden van basketbal vereniging Give and Go uit Aalten? Hier vind je alle informatie!

INSCHRIJVEN

De eerste 4 weken mag je gratis meetrainen, daarna moet je je inschrijven. Vul één van beide onderstaande documenten in en geef deze aan je trainer, of scan ze in en mail ze naar info@giveandgo.nl

Inschrijfformulier (Word)

Inschrijfformulier (PDF)

CONTRIBUTIE

Naast lid van de vereniging wordt u ook automatisch lid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Leden zijn zowel contributie aan de vereniging als aan de NBB verschuldigd. De bondscontributie wordt door de NBB bij de verenigingen in rekening gebracht. De bondscontributie is altijd voor de volle 100% verschuldigd, ongeacht de duur van het lidmaatschap in het betreffende seizoen.

Alle contributies worden automatisch geïncasseerd en bijgeschreven op bankrekeningnummer NL79 RABO 0380202743 (Rabobank Aalten) van basketbalvereniging Give and Go te Aalten. Inschrijfformulieren waarin de machtiging aan de vereniging niet wordt verleend, worden niet in behandeling genomen!

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, 10x per seizoen (in september t/m juni). De bondsbijdrage voor competitiespelende leden wordt in september en januari geïncasseerd, telkens voor 50% van het verschuldigde bedrag. De bondsbijdrage voor recreanten wordt in september in één keer geïncasseerd. De categorie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december van het seizoen; U12 wil zeggen dat het lid op 31 december van dat seizoen nog geen 12 jaar oud is.

Competitie spelend: Contributie/maand Bondsbijdrage/jaar
T/m U12 € 15,00 € 41,00
T/m U20 € 18,00 € 60,50
Vanaf U22 € 22,00 € 76,00
Recreatief:
T/m U12 € 12,00 € 26,00
T/m U20 € 14,00 € 26,00
Vanaf U22 € 17,00 € 26,00
Bovenstaande bedragen zijn natuurlijk overgenomen van het inschrijfformulier en daar kunnen verschillen in ontstaan. De definitieve contributie staat op het inschrijfformulier.

AFMELDING

Opzeggen van het lidmaatschap kan voor competitiespelers uitsluitend met ingang van 1 juli en 1 januari, recreanten elke maand, minimaal 1 maand van tevoren. Indien u zich in een andere maand afmeldt, wordt de nog resterende (bonds)contributie direct in rekening gebracht. Recreatieve leden kunnen zich op elk moment afmelden met een opzegtermijn van 1 maand. Afmelden dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris van de vereniging: wedstrijdsecretaris@giveandgo.nl.

OVERIGE REGELS

Zoals bij veel verenigingen wordt bij Give and Go het meeste werk gedaan door vrijwilligers. Dit betekent niet dat de overige leden niets hoeven te doen. Integendeel, naast de sportieve inzet wordt van ieder lid minstens het volgende verwacht:

  • op toerbeurt bij een wedstrijd timer of scorer te zijn bij de thuiswedstrijden;
  • het fluiten van wedstrijden (alleen voor hen die daartoe qua leeftijd gerechtigd zijn);
  • bij te dragen aan een vlot en ordentelijk verloop van voor, tijdens en na een wedstrijd;
  • ouders van jeugdleden dienen bij toerbeurt (te laten) zorgen voor vervoer bij uitwedstrijden;
  • het bestuur kan leden verplichten cursussen te volgen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze reguliere taken. Het spreekt voor zich dat als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, er maar een enkele keer beroep op u hoeft te worden gedaan.