Algemene ledenvergadering

Geplaatst op 21-09-2017 door Give & Go

Hallo leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Hierbij nodigt het bestuur van Basketbalvereniging Give & Go jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 25 september 2017 bij partycentrum 't Noorden, aanvang 20:00 uur. De notulen van vorig jaar zijn per e-mail op te vragen via info@giveandgo.nl en liggen ter inzage bij de vergadering. We hopen uiteraard op een hoge opkomst. Kun je deze dag toch niet, meld je dan af bij Tom Eugelink via tom.eugelink@giveandgo.nl.

Het bestuur


Agenda algemene ledenvergadering Give & Go 2016-2017

 1. Opening.
 2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 26 september 2016.
 3. Jaarverslag 2016-2017 van:
  1. Secretariaat (Karin).
  2. Wedstrijdsecretariaat (Igor).
  3. Redactie (Adriaan).
 4. Financieel (Richard):
  1. Financieel verslag 2016-2017.
   1. Akkoordbevinding financieel verslag door kascommissie: Yvonne Meekes (moeder Merle Hoftiezer) en Frank Hakstege.
   2. Vaststellen nieuwe kascommissie.
  2. Begroting 2017-2018.
 5. Bestuursverkiezing
  1. Volgens de statuten zijn de volgende personen aftredend:
   1. Voorzitter: Tom Eugelink (herkiesbaar)
   2. Penningmeester: Richard Hinkamp (niet herkiesbaar)
   3. Vrij bestuurslid: Karin Mateman (niet herkiesbaar)
    Er zijn op dit moment nog geen kandidaten gevonden om Richard en Karin te vervangen.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting